Zobacz w pełnym oknie

R O Z W I Ń   M E N U

Tkanina techniczna do produkcji

Obecnie nasze przewody oraz akcesoria produkujemy z dwóch rodzajów tkanin technicznych o symbolach: TS-2 oraz TS-2A. Tkaniny techniczne dwustronnie powlekane PVC, z których wytwarzane są nasze wyroby techniką zgrzewania gorącym powietrzem, mają bardzo dużą wytrzymałość na rozrywanie i rozdzieranie, posiadają indeks tlenowy powyżej 27% a rezystancję powierzchniową poniżej l x 108Ω, czyli są trudnopalne oraz antyelektrostatyczne. Tkaniny te nie wydziela substancji żrących i trujących, są odporne na starzenie, ścieranie, działanie olei i większości par rozpuszczalników. Właściwości te umożliwiają stosowanie naszych przewodów nie tylko w podziemnych zakładach górniczych, zagrożonych wybuchem i pożarem, ale również podczas budowy tuneli, w stoczniach, stolarniach, malarniach, hutach, zakładach chemicznych itp.

Tkanina TS-2 oraz TS-2A jako wyrób posiadają certyfikat bezpieczeństwa „B“ z przeznaczeniem do produkcji przewodów wentylacyjnych, zasłon, tam górniczych, kompensatorów tkaninowych, osłon do stojaków hydraulicznych oraz innych urządzeń stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klas A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


Tkanina kolorowa do tuneli agility

Do produkcji tuneli agility, stabilizatorów oraz pól do tresury stosujemy wodoodporną tkaninę poliestrową obustronnie pokrytą PVC w  kolorystyce przedstawionej na zdjęciu (tkaniny o nr od 1 do 15)

Ponadto proponujemy wykonanie tuneli agility z tkaniny antypoślizgowej w dostępnych ośmiu kolorach przedstawionych na zdjęciu.

Wykonujemy również wstawki lub całe tunele z tkaniny  półprzeźroczystej (tkanina półprzeźroczysta nr 15)

Parametry tkaniny o numerze od 1 do 15:

  • Gramatura całkowita: 650 g/m2
  • Odporność na zerwanie (osnowa i wątek): 2500 N/50mm
  • Odporność na rozdarcie (osnowa i wątek): 250 N
  • Odporność na zimno: -40°C
  • Odporność na gorąco: +70°C

Tunele, stabilizatory oraz pola do tresury wykonujemy w dowolnej konfiguracji kolorystycznej. Szeroki wybór kolorystyki przedstawiony został na zdjęciach poniżej.