Zobacz w pełnym oknie

R O Z W I Ń   M E N U

Serwis i regeneracja

Oferowane przez nas wyroby zarówno lutnie ssące jak i tłoczące oraz akcesoria do nich są wykonywane z tkaniny technicznej termozgrzewalnej i w związku z tym mogą być regenerowane metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Regeneracja służy usuwaniu uszkodzeń mechanicznych tj. rozdarcia, pęknięcia, przecięcia itp. Wydłuża ona znacznie okres ich użytkowania  a parametry wytrzymałościowe na ciśnienie oraz szczelność odpowiadają parametrom przewidzianym dla nowych lutni. Regenerowanie lutni przynosi bardzo wymierne korzyści finansowe dla kopalni.