Zobacz w pełnym oknie

R O Z W I Ń   M E N U

Badania aktualizacyjne oporów przepływu powietrza dla lutni tłoczących.

W 2013 r. wykonaliśmy badania aktualizacyjne oporów przepływu powietrza dla lutni tłoczących o średnicach od Ø 200 do Ø 1400 mm.